Přeskočit na obsah

VÝUKA 4.0

Vzdělávání ve školách pro Průmysl 4.0

Odborná specializace podle zájmu

Volitelné odborné předměty ve spolupráci s partnery.

Rostoucí podíl odborné výuky

Odborná výuka a praxe s využitím projektů a stáží s partnery.

Klíčové dovednosti odborné výuky

Projektové myšlení, komunikace a IT gramotnost

Průmysl 4.0

Zatímco první tři fáze průmyslové výroby byly charakterizovány mechanickými (průmysl 1.0), elektronickými (průmysl 2.0) a informačními technologiemi (průmysl 3.0), průmysl 4.0 znamená, že tradiční průmyslové procesy se stále více přibližují informačním a datovým technologiím nazývanými cyber – fyzikální výrobní systémy (CPS), které  označují kombinaci počítačově podporovaných softwarových komponent s mechanickými a elektronickými částmi, ke kterým lze přistupovat prostřednictvím datové infrastruktury, tj internetu, počítačů a dalších mobilních zařízeních. 

Škola 4.0

Odborná výuka je organizována modulovým systém s možností volby volitelných předmětů dle zájmu studenta a navázaných spoluprací s partnery a sponzory pro odbornou praxi.

Spolu s volitelnými předměty roste i podíl praktických dovedností (odborné praxe), které jsou zajišťovány v rámci výuky odborných předmětů odborné praxe ve spolupráci s partnery a firmami.

Kdo jsme

Skupina odborníků z praxe napříč obory, kteří si uvědomují, že je nutné urychleně reagovat na nepříznivé trendy v odborné přípravě studentů technických oborů. Chceme nabídnout odborné programy a projekty, které lze ve spolupráci firem a škol okamžitě realizovat a začít tak zlepšovat odborné dovednosti a znalosti absolventů středních škol.  

STEM projekty a aktivity jsou jednou z velmi účinných a efektivních cest, jak přivést k technickým oborům už žáky na základních školách a rozvíjet a zdokonalovat dovednosti, znalosti a schopnosti studentů středních škol.

5/5
Překvapilo nás nadšení a zájem studentů, kteří se zapojili do společného projektu.
Petr Novák
manažer firmy
5/5
Obrovská míra kooperace v týmu a získávání odborných informací.
ing. Provazník z Prahy
učitel
5/5
Perfektní zkušenost pro celý náš tým, kterou bychom jen ve škole těžko získali.
Tým Vlatech z Vlašimi
účastník STEM 4x4 ve školách

Chcete být partnery projektu?

Partnerem projektu se může stát škola nebo firma, která souhlasí s misí a záměrem a chce se aktivně podílet na realizaci zvyšování kvality odborné technické výuky.