Přeskočit na obsah

STEM projekty

Jsou moderní formy technické výuky na školách, které jsou zaměřeny na řešení reálných problémů a propojení výuky s reálným světem. Velkou předností STEM projektů je využití mezipředmětových vztahů, používání projektové metodiky a týmové spolupráce včetně schopností navázání vztahů s partnery a sponzory pro výrobu svého modelu.

SCIENCE – přírodní vědy

TECHNOLOGY – technika a technologie

ENGINEERING – inženýrství

MATHEMATICS – matematika

16. ročník soutěže Stirlingův motor

Ve školním roce 2021/2022 proběhne již 16. ročník konstrukční soutěže Stirlingův motor, ve které si můžete vyzkoušet svoje dovednosti při konstrukci a ladění činnosti motoru. Soutěž je individuální, po celou dobu soutěže můžete využít spolupráce s mentorem projektu. Pro přihlášení získáte potřebné součástky pro tvorbu motoru a termíny dvou finálových kol, které proběhnou v prostorách Národního technického muzea v Praze.

Níže uvedené projekty jsou přehledem řady STEM projektů, které pro vás, v rámci projektu Výuka 4.0,  připravujeme a realizujeme a které lze využít k rozvoji odborných dovedností žáků a studentů.  Aktivní odkazy na Podrobnosti jsou u projektů, které lze aktivně v tomto školním roce využít a zapojit se do nich. Každý projekt má svého odborného garanta a v případě vašeho zájmu vám rádi zašleme i informace k projektům, které nejsou aktuálně otevřeny .

Stirlingův motor

Postavte model Stirlingova motoru, hodnotí se originalita návrhu a zpracování, funkčnost, počet dosažených otáček. 

Vytvořte podle návodu své modely kluzáka a uspořádejte leteckou soutěž, komu dál doletí

Modeluj ve 3D

Vytvořte své 3D modely, které vytisknete na 3D tiskárně. Softwarová aplikace pro 3D modelování zdarma

Katapult

Sestrojte model středověkého katapultu a zasáhněte cíl ve stanovené dálce.

Větrná elektrárna

Vytvořte funkční model větrné elektrárny včetně měřícího a regulačního obvodu. Hodnotí se také dosažený výkon ve watech.

Postavte z papíru nebo dřevěných špejlí model příhradového mostu, který unese stanovenou zátěž.

5/5
Účast v projektu naše studenty doslova nadchla. Od začátku se museli naučit pracovat v týmu, vést dialogy nad odbornými problémy, hledat nejlepší řešení, naučit se uznat chybu, rychle hledat nová řešení, dodržovat harmonogram, hlídat kvalitu, plnit technické požadavky....
Ing. Petra Janíčková
pedagog střední školy