Přeskočit na obsah
Domů » Novinky » STEM je základ technické výuky

STEM je základ technické výuky

Koncept STEM

Koncept STEM vznikal v 90. letech 20. století v USA jako označení pro prolínání vzdělávání v oborech přírodních věd (Science), techniky (Technology), technologie (Engineering) a matematiky (Matematics). Nejen v USA, ale i v Evropě a tedy pochopitelně i nás, je v posledních desetiletích viditelný znatelný úbytek studentů v těchto oblastech. Přitom tyto obory (STEM) jsou chápány jako rozhodující pro rozvoj a růst ekonomik, pro udržení konkurenceschopnosti a udržitelného rozvoje. V konceptu STEM je přitom kladen výrazný důraz na vzdělávání, které je vnímáno jako velmi podstatný faktor pro přípravu absolventů těchto oborů. Tomu pak logicky odpovídá podpora studijních oborů na středoškolské i vysokoškolské úrovni, které mají potenciál takovéto absolventy vychovat a připravit. 

V první vlně zavádění STEM byla v USA realizována opatření ve vysokém školství, následně se pak řešila úroveň středních škol, protože připravuje absolventy jak na výkon povolání v těchto oblastech, tak i na další studium. Pro zvýšení kvality a počtu absolventů v oblasti STEM se však také ukázalo, že významným faktorem je i příprava žáků na úrovni základních škol. Ty sehrávají podstatnou roli v rámci profesní orientace a vytváří základy znalostí, dovedností a postojů, které jsou pro další vzdělávání klíčové.

Jak je to u nás?

Ačkoliv se s pojmem STEM setkáváme už nějaký ten rok i v českých školách, jedná se spíše o realizaci tzv. STEM projektů k podpoře technické výuky a výchovy. Na rozdíl od USA, a i mnoha evropských států, se u nás koncept STEM zatím neprosadil do základních strategických dokumentů a je tak zmiňován spíše okrajově a jako doplněk. Odborníci nechť posoudí, zda větší roli hraje konzervativnost naší školské soustavy, zaryté lpění na pojmech jako je polytechnická výchova a mezipředmětové vztahy, neschopnost našich teoretiků vystoupit ze stínu minulých let nebo roztříštěné pojmosloví a aktivity mnohých neziskovek, které sice nabízí velmi obsahově podobné aktivity a projekty, ale pod řadou různých názvů, aby si udržely svoji exkluzivitu, kterou prodávají školám s podporou grantů a dotací.

A tak místo toho, aby MŠMT vytvářelo nové koncepce  a podporovalo technické vzdělávání, supluje tuto roli MPO, Hospodářská komora, osvícení krajští úředníci a řada firem a organizací, které se snaží nedostatečnou přípravu technických odborníků řešit spíše v lokálních podmínkách bez centrální strategické podpory.

V posledním strategickém dokumentu MSMT  (Strategie 2030+) si sice deklaruje podpora technickému vzdělávání a jsou zde navrženy aktivity, které tomu mají pomoci, ale o opravdu strategickém zavádění STEM, tak jako je tomu v USA a mnohých evropských státech, si stále můžeme jen nechat zdát. Celý proces je tak více v rukách pokrokových  a nadšených učitelů, kteří tento koncept prosazují ve své výuce.

Co mají společné projekty STEM?

Vzhledem k tomu, že se pod tuto značku schovávají i aktivity, které myšlenku STEM naplňují jen zčásti, pojďme si ukázat, jaké jsou charakteristické znaky správného projektu STEM.

Objevování, zkoumání – popis problému, hledání teoretických informací, návrh řešení, definice teorií, příprava variant …

Experiment – testování, simulace, ověřování, výroba prototypů, optimalizace a hledání nejlepšího řešení..

Výroba – výroba návrhu na základě experimentů a pokusů, ověření jeho praktického využití v souladu s vytvořenou koncepcí návrhu…

Vyhodnocení – ověření funkčnosti hotového modelu, zhodnocení efektivity praktického využití, ekonomických nákladů, opakovatelnosti výroby …      

STEM ve Výuce 4.0

Projekty STEM jsou důležitou součástí našeho konceptu Výuka 4.0, protože jsou široce pojatým nástrojem pro rozvoj potřebných kompetencí a dovedností k technickým a projektovým činnostem. Většina technických procesů dnes využívá projektového řízení a tak se studenti s tímto přístupem setkávají i u svých školních projektů STEM. Odborná výuka a příprava je tak organizována právě s využitím projektů STEM . Pochopitelně s přihlédnutím k dosaženým znalostem a možnostem studentů v jednotlivých stupních vzdělávání nebo ročnících výuky.

Inspiraci najdete v našem portfoliu STEM projektů. S případnými zájemci o spolupráci  při realizaci a tvorbě STEM projektů pro odbornou výuku v našich školách se rádi sejdeme a připravíme společnou spolupráci.  

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..